Vi har vært på brekurs og tok tønnesamling opp mot breen som litt av sikkerhetsopplæringen. Tomtønnene hadde blåst av gårde i uvær.