Afrikatur sommeren 2019
Reisedagbok
Siste nytt

Siste nytt
Turen er kommet for den store sommer-turen til 4 afrikanske land, Zimbabwe, Zambia, Namibia og Botswana 27.juni-6.juli.